Styrelsen 2018/2019UppdragArbetsplats
Gabriel JöngrenOrdförande, informationsansvarigSödra, 5-skift, skift B
Jan GustafssonVice ordförande, sekreterareUnderhåll, dagtid
Lotta BoklundKassörPorten
Mats SvenssonAHSO, styrelseersättareSödra, 5-skift, skift D
Jens SöderVice sekreterare, EWC, bolagsstyrelseEl, dagtid
Fredrik MarcussonStudieorganisatör, försäkringsansvarigSödra, 5-skift, skift A
Elin MarkussonStyrelseersättare, vice kassörVästra, 5-skift, skift C

Avdelningsansvariga

Avdelning                                 Ansvarig
Produktion                                        Gabriel Jöngren och Elin Markusson
Underhåll                                          Jan Gustafsson
MM                                                   Mats Svensson
Lab                                                   Jens Söder
Porten                                              Lotta Boklund


 

Kontaktuppgifter Styrelsen
Namn:Mail:Telefon:
Gabriel Jöngrengabriel.jongren@metsagroup.com0501 - 27 5148
Jan Gustafssonjan.gustafsson@metsagroup.com0501 - 27 5388
Mats Svenssonmats.svensson@metsagroup.com0501 - 27 5297
Lotta Boklundlotta.boklund@metsagroup.com0501 - 27 5345
Jens Söderjens.soder@metsagroup.com
Fredrik Marcussonfredrik.marcusson@metsagroup.com
Elin Markussonelin.markusson@metsagroup.com