VIKTIGT!

- Har du varit sjuk mer än 14 dagar.
- Råkat ut för ett olycksfall på fritiden.
- Fått en sjukdomsdiagnos.

Du kan ha rätt till ersättning från dina försäkringar.

Vill du veta mer hör av dig till oss. 

 

PAPPERS FÖRSÄKRINGAR

 

Som medlem i Pappers omfattas du av vissa försäkringar som är knutna till ditt fackliga medlemskap. Kortfattad information hittar du i dokumentet Pappers försäkringar 2017. Du som är medlem i Pappers avd 78 har också försäkringarna Grupplivförsäkring för medlem - 4 prisbasbelopp samt Sjukförsäkring som nämns i dokumentet.

LITE TIPS

 

Har du koll på dina försäkringar i Folksam?

Ett bra verktyg för att ha koll på de försäkringar (både fackliga och privata) och den avtalspension du har via FOLKSAM är att skapa en inloggning via FOLKSAMS hemsida. När du ska logga in första gången får du beställa ett lösenord som kommer att skickas hem till dig.

 

Har du koll på din pension?

På sidan: MIN PENSION har du möjlighet att få en bra överblick över din pension. Både vad som hittills betalts in och den framtida utvecklingen (prognos). 

 

Dina försäkringar som kollektivanställd kan du läsa om på AFA Försäkring.

 

Vill du ha ytterligare information är du alltid välkommen att höra av dig till oss.