VÅRA SKYDDSOMBUD PÅ KATRINEFORS BRUK

PRODUKTION:             AHsO  Mats Svensson                skift D konv.
                                      HsO   Fredrik Schmid                 skift D P-bruket
                                      SO    Jorma Keskisarja               skift C P-bruket
                                      SO    Sören Persson                   skift C P-bruket
                                      SO    Reinhold Svensson            skift E P-bruket
                                      SO    Carolin Jonsson                 skift B konv.
                                      SO    Gabriel Jöngren                 skift B konv.
                                      SO    Thomas Matsson               skift A konv.
                                      SO    Fredrik Marcusson             skift A konv.
                                      SO    Elin Markusson                  skift C konv.
                                      SO    Mats Karlsson                    skift C konv.
                                      SO    Christian Karlsson             2-skift, tidningslagret

UNDERHÅLL:               HsO  Kent Svensson                  Dagtid UH
                                      SO    Jan Gustafsson                 Dagtid UH
                                      SO    Lars Persson                     Dagtid UH
                                      SO    Jens Söder                        Dagtid UH
                                     
ANLÄGGNING/LAB:     SO   Tomas Holm                       Dagtid Lab
                          

Dessa är era förtroendevalda kontakt/skyddsombud (SO) som ni kan vända er till om ni har frågor angående arbetsmiljö eller fackliga frågor.


Vi önskar få in förslag från skiften på nya skyddsombud då det vore bra att ha ett ombud på varje skift. Om ni har förslag på personer och dessa är tillfrågade och har accepterat att ställa upp, kontakta Avdelning 78.Mats Svensson
Arbetsställets huvudskyddsombud.